ONLINE për sektorin e gjyqësisë

ONLINE është ofrues me përvojë të sistemeve softuerike të gjyqësisë dhe të shërbimeve teknologjike gjyqësore për të gjitha llojet e gjyqeve.

Ne iu shërbejmë klientëve tanë me servisime dhe zgjidhje të fokusuar në nevojat specifike të klientit, me theks të veçantë ndaj zhvillimit dhe integrimit të sistemit informativ dhe përmirësimit teknologjik të procesuimit gjyqësor.

ACCMIS paraqet sistem të përgjithshëm të menaxhimit me lëndët gjyqësore që është dizajnuar për t’i plotësuar kërkesat specifike të secilit gjyq veçanërisht. ONLINE është kompani e cila fokusohet te klienti, duke siguruar zgjidhje softuerike të gjyqësisë që nga viti 2000.

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e gjyqësisë:

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 377) 44 194 741
Tel. 2: (+ 386) 49 194 741

E-mail: info@online-rks.com