Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri sipas sektorit >> Veterinari

ONLINE për sektorin e veterinarisë

ONLINE është zhvillues dhe ofrues me përvojë i softuerëve për menxhim të punës në lëminë e veterinarisë.

Softueri ynë i veterinarisë përdoret në më shumë ordinanca dhe ente të veterinarisë.

Suksesi i ONLINE mbështetet në prodhimin e softuerit që është i lehtë për përdorim, funksional dhe që i plotësin dhe i kënaq të gjitha kërkesat e klientëve të veterinarisë. Ky kombinim me mbështetje të shkëlqyeshme zgjidhjen tonë e bën zgjidhje të preferuar të klientëve të veterinarisë.

Zgjidhjet tona softuerike për sektorin e veterinarisë

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 377) 44 194 741
Tel. 2: (+ 386) 49 194 741

E-mail: info@online-rks.com