F ONLINE - Kompani për solucione të TI-së

Ekipi ynë

Të punësuarit në ONLINE paraqesin fuqinë e cila e shndërroi vizionin tonë në realitet. Të gjithë të punësuarit tonë kanë disa punë që për ta janë të përbashkëta: krahas asaj që janë ekspertë në fushën e tyre, ata janë shumë profesional, të orientuar në mënyrë ekipore, fleksibil, dinamik dhe kënaqen në sfida të reja.

Anëtarët tanë ekipor me kujdes u zgjodhën përmes procesit të argumentuar afatgjatë në grumbullimin e ekspertëve të rinj më të mirë nga sferat e ndryshme të informatikës. Të punësuarit e EDUSOFT-it paraqesin kombinim të talentit dhe përvojës, entuziazmit rinor me përpunimin dinamik dhe efikas softuerik. Njerëzit tanë posedojnë diploma nga universitetet eminente dhe paraqesin zgjidhjen më kualitative në tregun e fuqisë së punës.

Ekspertët e rinj në përkrahje ,e menaxherët e lartë profesional, me motiv që çdo herë të bëhet diçka më e mirë, i tërheqin ekspertët më të talentuar të tregut lokal të punës që të bëhen pjesë e ekipit tonë të ekspertëve për programim softuerik. Online bën përpjekje të mëdha që ta përcjell vizionin dhe kreativitetin të kuadrit tonë, së bashku me trendët më të reja në IT industrinë. Duke iu falënderuar përparimeve permanente teknologjike, ekipet tona dhe prodhimet e zhvilluara dhe të realizuara nga ana e tyre, mbajnë hapin me tregun informativ turbulent dhe që është në rritje të shpejtë. E tërë dituria individuale dhe ekspertiza janë fokusuar në suksesin ekipor. Obligimi që të arrihet qëllimi i përbashkët dhe fryma ekipore, janë vlerat më të larta të cilat janë të bazuara në kompaninë tonë dhe paraqesin forcë lëvizëse të suksesit tonë të vazhdueshëm.